Avslöjar fakta om kaffe och kaffebryggare

Kaffeautomater - fakta och tips

Huruvida automatkaffe är lika gott som bryggkaffe är omtvistat. En bra automat levererar dock alltid färskt kaffe; malning, bryggning och tappning sker direkt i samband med knapptryckningen.

Många arbetsplatser väljer att ersätta småskaliga elbryggare med kaffeautomater. De flesta kaffeautomater kan köpas med ett serviceavtal, som går ut på att arbetsplatsen hyr automaten från maskinleverantören. Denne ser sedan till att automaten ständigt underhålls och fylls på.

Samma kaffe i kaffeautomat

Kaffet genomgår samma procedur i kaffeautomaten som i bryggaren; vissa dyrare automater mal bönorna direkt i samband med bryggningen, vilket leder till att kaffet är färskmalt. Rostning och blandning avviker inte från standardkaffe; man kan de facto köpa automatkaffe från de flesta tillverkare. Detta smakar i bästa fall nästan likadant som vanligt bryggkaffe. Av någon anledning är många kaffesorter som används i automater mera grovmalna än kaffe som säljs i butik.

Kaffeautomater på jobbet – lönsamt?

Kaffeautomater är sällan billigare än att brygga kaffet själv. Men en automat som hyrs är mycket bekväm för arbetsplatsen. Marknaden för kaffeautomater verkar expansiv – så troligtvis tycker många att den merkostnad som kaffeautomaten medför är motiverad.