Avslöjar fakta om kaffe och kaffebryggare

Kaffe på jobbet - fakta och tips

Undersökningar visar att en tredjedel av all kaffekonsumtion sker på arbetstid. Många vittnar om att de gemensamma kaffepauserna ersatts av att man dricker sin kopp ensam – ofta framför datorn.

Vi svenskar dricker drygt tre koppar kaffe om dagen – i genomsnitt. En tredjedel av den totala kaffekonsumtionen sker på jobbet. Undersökningar har visat att de flesta arbetstagare (ca 75 procent) har tillgång till gratis kaffe på sin arbetsplats.

Kaffe i fikarummet eller framför datorn?

Många arbetstagare vittnar om att de traditionella fikapauserna håller på att försvinna. Istället väljer många att ta en kaffe framför datorn eller på det egna skrivbordet – i sin ensamhet. Huruvida denna förändring beror på en pressad arbetssituation har vi ingen uppfattning om. Däremot är det uppenbart att den sociala samvaron på arbetsplatsen försämras ifall kaffepauserna tas bort. Arbetsgivare är medvetna om att den kommunikation som förs under kafferaster i regel har med jobbet att göra; därför motsätter de sig inte att kaffepauser sker under arbetstid. Däremot är arbetsgivare – av förklarliga skäl – mera negativa till arbetsplatsförlagda rökpauser.

Automat eller bryggkaffe på jobbet?

Automatkaffe skiljer sig inte särskilt mycket från vanligt färskbryggt kaffe. Det är snarare en smaksak vilket kaffe man föredrar. En kaffeautomat är emellertid en dyr investering och lämpar sig därför väl på större arbetsplatser, t.ex. i skolors personalrum.