Avslöjar fakta om kaffe och kaffebryggare

Kaffe mode - fakta och tips

Trenderna i kaffevärlden är inte särskilt påfallande, om man ser till vilken kaffesort som säljs i butik. Malet, mellanrostat kaffe är vanligast i de flesta länder, om man nu får lov att generalisera.

Trenderna inom kaffekulturen är ganska enhetliga i världen, åtminstone om man ska jämföra med matkultur. En majoritet av allt kaffe – nära 90 procent – är t.ex. malet. Några få procent säljs i form av hela bönor, om man bortser från espresso där andelen hela bönor är högre.

Kaffets anspråkslösa mångfald

Däremot är serveringsmöjligheterna desto fler; latte eller svart, Café con leche eller Caffè maracchino? Antalet tillgängliga kafferecept överträffar allas förstånd, men till saken hör dock att de allra flesta dricker sitt kaffe svart – bryggt eller kokt på något sätt. Allt som oftast filtrerat. Mångfalden av sorter fungerar i regel som tillfälliga ”alternativ” för den som emellanåt vill vara otrogen det traditionella kaffet.

Olika rostningsgrad

Vad gäller rostningsgraderna hos olika kaffesorter kan man emellertid skönja vissa mönster; ljusrostat kaffe har i princip dött ut, medan mellanrostat dominerar marknaden, åtminstone i Sverige och Norden. Dock har mellanrostade varianter på senare tid fått ge vika för mörkrost. Trots detta står mellanrostade kaffesorter för mer än 65 procent av den totala försäljningen.

Hur undersöka kaffetrender?

Det är svårt att undersöka aktuella kaffetrender på ett rättvisande sätt. Det bästa är att fråga erfaren cafépersonal och förlita sig till försäljningsstatistik, förutsatt att sådan finns tillgänglig. Att på måfå ringa runt till personer och fråga efter deras kaffevanor är inte att rekommendera; de flesta har inte så stor koll på vilken sorts kaffe de köper. Mellanrost eller mörkrostat? Grovmalet eller finmalet? Dessutom har man inte koll på vad man köpte för fem år sedan – som kund lever man i nuet och tar helt enkelt det som finns i butiken.