Avslöjar fakta om kaffe och kaffebryggare

Ekologiskt kaffe - fakta och tips

Ekologiskt kaffe är i genomsnitt fem kronor dyrare per kg än konventionellt kaffe. Smakupplevelsen är densamma – inte ens den mest inbitna expert kan avgöra huruvida kaffet är ekologiskt eller inte.

Skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt odlat kaffe kan härledas till valet av odlingsmetoder. Ekologiskt kaffe produceras utan kemiska medel och konstgödsel. Det finns särskilda EU-bestämmelser för vad som gäller för att ett kaffe ska få kallas ekologiskt. Dessa bestämmelser omfattar bl.a. mängden konstgödsel som kan accepteras i samband med odlingen.

Ekologiskt kaffe på frammarsch

Av allt kaffe som såldes år 2009 var hela tre procent ekologiskt. Hur stor andel av den totala mängd kaffe som säljs i världen är då ekologiskt? Gissningsvis ett par procent – någon statistik finns nämligen inte att tillgå. För tillfället pekar försäljningen av ekologiskt kaffe uppåt, vilket lett till att prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt kaffe minskat ytterligare. Samma trender kan skönjas i övriga Europa – till exempel har McDonald’s börjat servera ekologiskt kaffe i samtliga nordeuropeiska restauranger.

Ekogaranti på kaffet?

Ett problem i sammanhanget är naturligtvis att man som kund aldrig kan kontrollera om en ekologisk produkt verkligen är ekologisk. En del fik och caféer som serverar ekologiskt kaffe för någon krona mer än vanligt kaffe har snabbt fått lägga ner sin eko-försäljning; kunderna har helt enkelt inte visat intresse, möjligtvis av misstro.